Următorul document cuprinde informatii privind gestionarea datelor personale.

Vânzător
ALL EVENT & GIFT S.R.L

Str. Argentina Nr. 25 Parter, București, Romania

CUI: RO 45524846
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J40/1181/26.01.2022.

Numere de telefon: +40 723 632 828 / +40 723 632 727

Adresă de E-mail: hello@bratarifestival.ro

 • 1.    Felul datelor gestionate, temeiul legal şi scopul gestionării datelor şi perioada gestionării1.1.    Datele gestionate în interesul îndeplinirii contractuluiDescrierea situaţiei de gestionare a datelor, scopul gestionării datelor  şi felul datelor gestionateÎn cazul în care lansaţi o comandă în webshop, în vederea îndeplinirii contractului, Dvs. trebuie să vă înregistraţi în webshop, iar noi trebuie să gestionăm numele Dvs., adresa de livrare şi facturare şi adresa de email.Datele necesare pentru înregistrare:-       utilizator

  –       parolă

  –       adresă email.

   

  Toate informaţiile legate de contract le vom trimite la adresa dvs. de email. Livrarea o executăm la adresa de livrare, şi eliberăm factura în baza datelor furnizate de Dvs.

   

  Temeiul legal al gestionării datelor

   

  Temeiul legal al gestionării datelor este îndeplinirea contractului încheiat cu Dvs., în calitate de cumpărător, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament.

   

  În ceea ce priveşte factura, emiterea şi păstrarea facturii este o obligaţie juridică în baza legii contabilităţii şi TVA, astfel temeiul legal al gestionării datelor privitor la factură este art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament.

  Din acest motiv, furnizarea datelor este condiţia încheierii contractului, şi este indispensabilă în vederea realizării cumpărării.

   

  Perioada gestionării datelor

  Datele le vom gestiona până la expirarea termenului de prescripţie prevăzut de codul civil (5 ani), iar datele care figurează pe factură trebuie să le păstrăm timp de 8 ani.

   

  1.2.    Datele gestionate în cadrul contactării

   

  Descrierea situaţiei de gestionare a datelor, scopul gestionării datelor  şi felul datelor gestionate

   

  Pe pagina noastră web prin meniul Contact aveţi posibilitatea să ne adresaţi direct întrebări sau observaţii.

  Prin contactare noi gestionăm numele Dvs., adresa email şi numărul de telefon.

   

  Temeiul legal al gestionării datelor

   

  Temeiul legal al gestionării datelor este acordul Dvs, în baza art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament.

   

  Perioada gestionării datelor

  Datele le vom gestiona, până la rezolvarea sau răspunderea întrebării ori observaţiei pe care ni le-aţi adresat.

   

  1.3.   Date gestionate cu ocazia administrării unor reclamaţii sau probleme legate de garanţie.

   

  Descrierea situaţiei de gestionare a datelor, scopul gestionării datelor  şi felul datelor gestionate

  Dacă administrăm unele situaţii legate de garanţia produselor cumpărate, ori de reclamaţiile Dvs., pe parcursul procedurilor vom gestiona şi date personale. La rezolvarea reclamaţiilor gestionăm numele,  datele de contact (email, număr telefon, adresă poştală) şi reclamaţia Dvs.

   

  Scopul gestionării datelor este rezolvarea conform normelor legale a problemelor legate  de garanţie sau de reclamaţiile Dvs.

   

  Temeiul legal al gestionării datelor

   

  Temeiul legal al gestionării datelor este respectarea obligaţiilor prevăzute de legea protecţiei consumatorului, de regulamentul garanţiei obligatorii şi de Codul civil, în baza art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament.

   

  Perioada gestionării datelor

   

  În baza legii protecţiei consumatorului datele trebuie păstrate timp de 5 ani după rezolvarea reclamaţiei.

   

   

  2.    Persoanele care gestionează datele, care pot să cunoască datele personale

  Funcţionarea paginii de internet este asigurată de :

  Partenerul nostru, care asigură transportul este firma de curierat GLS, ale cărui informaţii privitoare la gestionarea datelor le găsiţi pe următorul link:https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat.

   

   

  3.    Gestionarea cookie-urilor

  Utilizarea personalizată şi eficientă a paginii noastre de internet, precum  în scopul obţinerii unui experiment de utilizator cât mai interesant, pagina noastră poate stoca un mic pachet de date aşa numitul cookie (prăjitură) pe calculatorul dumneavoastră. Cookie-urile sunt nişte identificatoare, pe care siteul nostru sau serverul partenerului care stochează cookie-urile le poate trimite calculatorului Dvs, să identifice calculatorul pe perioada cât se află pe pagina noastră de internet şi să stocheze datele tehnice referitoare la utilizarea paginii de internet (de exemplu click trough, ori alte date de navigare)

   

  Cele mai multe browsere primesc automat aceste cookie-uri conform setărilor de bază. Stocarea cookie-urilor poate fi dezactivată, respectiv există posibilitate de setare pe browser, să primească notificare înainte să stocheze cookie-uri pe calculatorul dvs. Aceste setări se referă strict la browser şi la calculator, setările şi dezactivarea cookie-urilor trebuie făcute separat pe calculator şi pe browser. Prin dezactivarea cookie-urilor nu mai putem garanta funcţionarea corespunzătoare şi utilizarea completă a fiecărei funcţii ale paginii web.

   

   

  4.    Drepturile Dvs. legate de gestionarea datelor

  Pe perioada gestionării datelor, dispuneţi de următoarele drepturi, conform prevederilor Regulamentului:

  –       accesul la datele personale şi informaţiile legate de gestionarea datelor

  –       dreptul de corectare

  –       limitarea gestionării datelor

  –       dreptul la ştergere

  –       dreptul la portabilitate

  –       dreptul de opoziţie

  –       dreptul de retragere a acordului

  Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile, asta presupune identificarea Dvs., şi necesitatea de comunicare cu Dvs. Astfel, în vederea autentificării va fi nevoie de furnizarea datelor personale (dar identificarea se poate baza numai pe unele date, pe care oricum le gestionăm deja despre Dvs), de asemenea, în contul nostru de email va fi accesibilă plângerea Dvs legată de gestionarea datelor, în termenul stabilit referitor la reclamaţii.

   

  Reclamaţiile legate de gestionarea datelor  vor fi soluţionate în maxim 30 de zile.

   

  Dreptul de retragere a acordului

   

  Aveţi dreptul în orice moment să vă retrageţi acordul la gestionarea datelor, caz în care datele furnizate vor fi şterse din sistemele noastre.

   

  Accesul la datele personale şi la informaţii

   

  Dvs. aveţi dreptul să primiţi confirmare despre faptul că datele personale se află în curs de gestionare, şi dacă gestionarea datelor este în curs, aveţi dreptul să

  –       aveţi acces la datele personale gestionate şi

  –       să fiţi informat despre:

  • scopul gestionării datelor;
  • categoria datelor personale gestionate
  • informaţii despre destinatarul sau categoria de destinatari, cărora am comunicat sau urmează să comunicăm datele personale;
  • perioada de stocare preconizată, sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire ale acestei perioade;
  • dreptul Dvs. de a cere corectarea, ştergerea sau limitarea gestionării datelor personale, şi în caz de gestionare bazată pe interes legitim, aveţi dreptul să vă opuneţi unor asemenea gestionări ale datelor;
  • dreptul depunerii unor reclamaţii la autoritatea de supraveghere;
  • dacă datele nu au fost obţinute de la Dvs, toate informaţiile accesibile despre sursa lor;
  • despre faptul deciziei automatizate (dacă aţi apelat la asemenea procedură), inclusiv alcătuirea profilului, logica aplicată în aceste cazuri şi informaţiile accesibile, şi că o asemenea gestionare de date are importanţă şi repercusiuni și pentru şi asupra Dvs.

   

  Scopul exercitării dreptului se poate îndrepta către stabilirea şi verificarea legalităţii gestionării datelor,  astfel că în cazul cererilor repetate de informare putem calcula o taxă rezonabilă pentru acoperirea cheltuielilor, în schimbul oferirii informaţiilor.

   

  Asigurăm accesul la datele personale prin trimiterea lor prin email, după ce vă identificăm şi pe urmă vă transmitem datele personale gestionate şi informaţiile.

   

  Vă rugăm, ca în cerere să indicaţi dacă doriţi acces la datele personale sau solicitaţi informaţii legate de gestionarea datelor.

   

  Dreptul la corectare  

   

  Aveţi dreptul ca la cererea Dvs, noi să vă corectăm neîntârziat datele personale incorecte.

   

  Dreptul la limitarea gestionării datelor

   

  Aveţi dreptul, ca la cererea Dvs. să limităm gestionarea datelor, dacă este îndeplinit unul din următoarele condiţii:

  • Dvs. contestaţi exactitatea datelor, caz în care limitarea se referă la aceea perioadă, care face posibilă verificarea exactităţii datelor, în schimb dacă nu este nevoie de verificare, atunci nu aplicăm limitare;
  • gestionarea datelor este nelegală, şi Dvs. nu sunteţi de acord cu ştergerea, în schimb cereţi limitarea utilizării acelora;
  • nu mai avem nevoie de datele personale în scopul gestionării datelor indicate, dar Dvs. le menţineţi în vederea înaintării, validării sau apărării unor revendicări juridice; sau
  • Dvs. protestaţi împotriva gestionării datelor, dar interesul nostru legitim o face întemeiată, în acest caz, până la stabilirea priorităţii motivelor noastre legitime faţă de motivele legitime ale Dvs., gestionarea datelor trebuie limitată.

   

  Dacă gestionarea datelor este supusă limitării, aceste date personale, în afara stocării, pot fi gestionate numai cu acordul Dvs, ori în vederea înaintării, validării sau apărării revendicărilor juridice sau în interesul apărării drepturilor altor persoane fizice sau juridice, sau în interesul public important al Uniunii sau al unei ţări membre.

   

  Despre ridicarea limitării gestionării datelor, veţi fi informat în prealabil (cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de ridicarea limitării).

   

  Dreptul la ştergere – de a fi uitat

   

  Dvs. aveţi dreptul, ca noi să ştergem fără nici o întârziere nejustificată toate datele personale referitoare la Dvs, dacă există unul din următoarele motive:

  –       nu mai este nevoie de datele personale din acele motive, pentru care le-am cules sau gestionat

  –       Dvs. vă retrageţi acordul şi gestionarea datelor nu mai are temei legal;

  –       Dvs. contestaţi gestionarea datelor bazată pe interese legitime, şi nu există motiv prioritar legitim  (adică interes legitim) pentru gestionarea datelor,

  –       am gestionat datele personale în mod ilegal, şi în baza cererii acest lucru s-a şi confirmat;

  –       datele personale trebuie şterse în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce ne revin conform dreptului uniunii  sau al unei ţări membre.

  Dacă din orice motiv simplu am dat publicităţii datele personale gestionate despre Dvs., şi suntem obligaţi să le ştergem din oricare motiv menţionat mai sus, luând în considerare tehnologia accesibilă şi cheltuielile de realizare, vom lua măsurile rezonabil pretinse – inclusiv cele tehnice – în vederea înştiinţării altor operatori de date personale, despre cererea Dvs., referitor la ştergerea linkurilor care duc la datele personale, ori ale copiilor respectiv duplicatelor acestor date. Şi ca regulă principală, nu dăm publicităţii datele Dvs. personale.

   

  Ştergerea nu poate fi aplicată, dacă gestionarea datelor este necesară în scopul:

  –       exercitării dreptului la libertatea de exprimare şi de a fi informat;

  –       îndeplinirii obligaţiilor privind gestionarea datelor, ce ne revin conform dreptului uniunii  sau al unei ţări membre (asemenea caz este gestionarea datelor cu ocazia emiterii facturii, pentru că  păstrarea facturilor este prevăzută de norme juridice), respectiv executării sarcinilor efectuate în interesul public sau în cadrul exercitării sarcinilor de autoritate publică cu care operatorul de date a fost investit:

  –       înaintării, validării ori apărării revendicărilor legitime (expl: dacă avem creanţe faţă de Dvs., pe care nu le-aţi onorat, sau este în curs administrarea unei reclamaţii legate de gestionarea datelor).

   

  Dreptul de opoziţie

   

  Aveţi dreptul să vă opuneţi, din considerente întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor personale. În acest caz nu mai putem gestiona datele personale, cu excepţia dacă dovedim că gestionarea datelor este justificată prin unele motive legitime de forţă majoră, care sunt prioritare intereselor, drepturilor şi libertăţilor Dvs., sau care se leagă de înaintarea, validarea sau apărarea unor revendicări legitime.

   

  Dreptul la portabilitate 

   

  Dacă gestionarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui contract sau se bazează pe acordul Dvs. voluntar, aveţi dreptul să solicitaţi primirea datelor furnizate în forma automat exploatabilă, pe care vi le vom pune la dispoziţie în format xml, JSON sau csv, sau dacă este realizabil din punct de vedere tehnic, atunci puteţi solicita să transmitem datele sub această formă unui alt operator de date.

   

  Căi de atac 

   

  Dacă în opinia Dvs., noi am încălcat vreo dispoziţie referitoare la gestionarea datelor, ori nu am onorat vreo cerere a Dvs., atunci în vederea încetării gestionării de date presupusă ca ilegală, puteţi iniţia acţiunea de cercetare a Autorităţii pentru Protecţia Datelor Personale şi Libertatea Informaţiei.

   

  Vă mai informăm, că puteţi declanşa şi un proces în faţa instanţei.

   

   

  5. Securitatea datelor

  Pe parcursul exploatării sistemelor informatice, cu ajutorul metodelor tehnice de autorizare, şi de organizare internă, asigurăm ca datele Dvs. personale să nu ajungă în posesia persoanelor neautorizate, ca persoane neautorizate să nu poată şterge, salva sau modifica datele personale. Cerinţele de securitate şi de protecţia datelor le aplicăm şi operatorilor noştri de date personale.

   

  Ţinem evidenţa eventualelor incidente legate de protecţia datelor, şi dacă este necesar, vă vom informa despre incidentele apărute.

   

   

  6. Alte dispoziţii

  Ne menţinem dreptul de a modifica prezenta informare, fără a atinge scopul sau baza juridică a gestionării datelor.

   

  Însă, în cazul în care, legat de datele colectate,  dorim să efectuăm o altă gestionare de date cu alt scop decât scopul colectării iniţiale, Vă vom înştiinţa despre scopul gestionării datelor şi despre următoarele informaţii:

  1.     perioada de stocare a datelor personale, sau dacă acest lucru nu este posibil, atunci criteriile de stabilire ale acestei perioade;

  2.     despre dreptul Dvs. de a cere accesul la datele personale proprii, corectarea, ştergerea sau limitarea gestionării lor, şi în cazul gestionării în interes legitim, puteţi face opoziţie gestionării datelor, iar în cazul gestionării datelor bazate pe consimţământ sau pe contract, puteţi solicita asigurarea dreptului de portabilitate a datelor;

  3.     în cazul gestionării datelor pe bază de consimţământ, despre dreptul Dvs. de a retrage acest consimţământ;

  4.     despre dreptul Dvs. de a vă adresa cu plângere autorităţii de supraveghere

  5.     dacă furnizarea de date personale se bazează pe norme legale sau pe obligaţii contractuale, dacă este condiţia încheierii contractului, dacă sunteţi obligat de a furniza datele  personale precum şi consecinţele posibile nefurnizării datelor personale.

  6.     despre faptul deciziei automatizate (dacă aţi apelat la asemenea procedură), inclusiv alcătuirea profilului, logica aplicată în aceste cazuri şi informaţiile accesibile, şi că o asemenea gestionare de date are importanţă şi repercusiuni și pentru şi asupra Dvs.

   

  Dacă temeiul legal al gestionării datelor îl reprezintă consimţământul, aceasta poate începe numai după ce Dvs, în afara faptului că aţi beneficiat de informare, v-aţi dat şi consimţământul.